ARTinED – Ett nytt sätt att undervisa med estetiska ämnen

Gå till innehållet

Huvudmeny

 Ett nytt sätt att undervisa med estetiska ämnen" är ett EU-finansierat utbildningsprojekt  där innovativa metoder ska utformas för att främja kreativiteten i skolan genom att de estetiska ämnena ingår som en viktig komponent i samtliga undervisningsämnen.
Det finns ett akut behov inom det europeiska utbildningssystemet av att hitta ett sätt att integrera kreativitet i varje aspekt av läroplanerna och se till att de estetiska ämnena inte marginaliseras eller underutnyttjas som ett verktyg för att via olika konstnärliga uttrycksmedel kunna föra in kreativitet i varje undervisningsämne.

De estetiska ämnena har en avgörande roll för att stimulera elevernas kreativitet, uttrycksförmåga och lärande. De estetiska ämnena är ett oumbärligt inlärningsverktyg, i synnerhet om de inte ses som separata ämnen, utan integreras i varje del av läroplanen. Dans kan t.ex. föras in i matematikämnet, bild i historieundervisningen, musik i språkinlärningen etc.

 projektet omfattar en strategi som ska fungera som förebild för att utforma:

  • en metodik

  • en fortbildningskurs

för lärare och myndighetssakkunniga med ansvar för läroplansarbetet för att stärka de europeiska lärarnas kompetens och säkerhet när det gäller att använda sig av olika konstarter i det dagliga undervisningsarbetet och för att man ska kunna utnyttja de resurser som finns i skolor runt om i Europa.  Metodiken ska baseras på ett pilotprojekt som lanseras i grundskolor runt om i EU om hur miljökunskapsundervisningen kan utformas i praktiken.

För att få mer information om hur man kan medverka, klicka här


_____________


__

The ARTinED project has been funded with support from the European Commission.
This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn